کاتبی را پرسیدند لذت تو در چیست؟

گفت در انشاء و افشاء

                         ابوحیان توحیدی

دو کلمه مثل آدم حرف بزنیم

دو کلمه مثل آدم حرف بزنیم

مجموعه داستان کوتاه، چاپ اول 1399

فهرست مجموعه داستان کوتاه

سفـتـه بـاز
داغ
دو كلمه مثل آدم حرف بزنيم
جلسه براي چیزی که …  – ببخشید- کاری که خوابيده
این وقت شب و این همه سروصدا
ورود سگ به پارک ممنوع
سلام تهمینه خانم، منم، شیرین

فایل الکترونیکی این کتاب را می توانید با فیلتر شکن از اینجا به رایگان دانلود کنید

برای تهیه این کتاب ها به فروشگاه کتاب سایت مراجعه کنید

فروشگاه کتاب

مطالب مرتبط