کاتبی را پرسیدند لذت تو در چیست؟

گفت در انشاء و افشاء

                         ابوحیان توحیدی

نویسنده: بیگدلی

همسر هفتم

همسر هفتم

همسر هفتم   فروردین ماه سال 1325 شمسی وقتی پارتیزان و فدائیان دربرابر فرقه دموکرات شکسته خورده و آنجا را تحویل فرقه دموکرات می­دهند هر کدام خسته و سرخورده از این نبرد به خانه...

همسر ششم

همسر ششم

همسر ششم همسر ششم پدربزرگم دختر دایی تنی­اش مریم قره­گوزلو بوده است. بچه­های خانواده او را دای قیزی یعنی دختر دایی هم صدا می­کردند. پدرش علی رضا خان سرتیپ و مادرش عزیز خانم بودند....

همسر پنجم

همسر پنجم

همسر پنجم بر سنگ خواهر ایشان نوشته شده معصومه ثبات (تولد 1287 وفات 8/7/1372) این خواهر از عصمت خانم کوچکتر بوده پدر سمساری داشته و پولدار بوده همسر پنجم پدر بزرگم عصمت خانم سنجری...

همسر چهارم

همسر چهارم

همسر چهارم همسر چهارم پدربزرگم زهرا خانم بیگدلی است. ایشان برادری داشته به نام علی­رضا خدارحیمی­کهلا که در زمان ثبت شاسنامه و قید نام خانوادگی در گنبد در نظام خدمت می­کرده. برای همین وقتی...