کاتبی را پرسیدند لذت تو در چیست؟

گفت در انشاء و افشاء

                         ابوحیان توحیدی

گردنـة آوج

گردنـة آوج

راستی چقدر جالبه. پدرت رو هم چند وقت پیش دیدم. چی­ کار می­ کنه؟ می­ دونی؟ ازش خبر نداری؟ چیه؟ چیزی شده؟ یکی دو ماه پیش بود که داشتم می­ رفتم همدان. گردنه رو حسابی برف گرفته بود؛ گردنه آوج نگه ­داشتم تا یه چیزی بخورم که چشمم افتاد بهش. از من دور بود. اول گمون نمی ­کردم که اون باشه، اما خودش بود. خوب شناختمش. خیلی پیر شده. از ماشین اومدم پایین و رفتم طرفش. يه مشت کاغذ گرفته بود دستش و نشسته بود روی يه تخته سنگ و به مسافرهایی که می ­آمدند و می ­رفتند نگاه می ­کرد. می­دونی که؛ اون­­جا سرِ گذره. همیشه پر از مسافر و مسافرکش. چه برفی می ­بارید. می ­ترسیدم گمش کنم. رفتم سراغش. من رو نشناخت. گفت که نمی ­دونه من کی­ ام. راستی چیزی پیش اومده؟ آخه یه طوری بود. خواستم بهش بگم که کی هستم که یه دفعه یه اتوبوس نگه ­داشت و اون تند پرید توی اتوبوس. کمی نگاش کردم و برگشتم طرف قهوه ­خونه. خيلی دلم می ­خواست ببينمش و باهاش حرف بزنم. می­ خواستم از تو سراغی بگیرم. برام خیلی جالب بود. بعد از نمی ­دونم چند سال. کجا؟ آره. بدجوری برف می­ بارید. تو قهوه­ خونه یه جایی نشسته بودم که می­ تونستم اتوبوس­ ها رو ببینم. دیدم پدرت دوباره رفت و نشست روی همون تخته سنگ. داشت به این ­­ور و اون ­ور نگاه می­ کرد. جا خوردم. چون گمون می ­کردم با اون اتوبوس رفته. اما نرفته بود. همین ­طور که نگاش می­ کردم یه دفعه از جاش بلند شد؛ نگو یه اتوبوس داشت نزدیک می ­شد. اتوبوس که نگه­ داشت دیگه ندیدمش. باز گمون کردم سوار شده که بره. اما از پشت اتوبوس اومد بیرون. رفت سراغ یه اتوبوس دیگه . اول دورش چرخی زد و از شيشه ­هاش مسافرها رو نگاه کرد. بعد رفت تو و کمی بعد اومد بیرون. راستش گمون کردم داره گدایی می­ کنه. اما باورم نمی­ شد. بیرون که اومد  دور خودش چرخی زد. همون­ جا ايستاده بود که یه اتوبوس ديگه نگه ­داشت. دیگه نمی­ دیدمش. برف داشت یه ­ریز می ­بارید. لابه ­لای خوردن ناهار گاهی که بیرون رو نگاه می ­کردم، می ­دیدمش. ناهارم که تموم شد یه لیوان چایی هم زدم و از قهوه ­خونه اومدم بیرون. نگاه چرخوندم تا ببینمش. نشسته بود رو همون تخته سنگ. رفتم کنارش و سلام کردم. جواب نداد و روش رو برگردوند. پرسیدم من رو می­شناسی؟ به بی ­میلی سر بالا انداخت. گفتم من دوست پسرت هستم؛ دوست قدیمیش. بیست سی سالی می­شه. ها؟ همین ­طور نگاهم می ­کرد. باز سر تکون داد. من رو نشناخت. رو کلاه و سرشونه ­هاش برف نشسته بود. صورتش هم قرمز شده بود. پرسيدم اینجا چه کار می ­کنی؟ نگفت و همین­ طور سر برگردوند تا چشم بدوزه به اتوبوسی که داشت از دور می­ اومد. اتوبوس که نزدیک شد بلند شد و رفت طرفش. باز دورش چرخید. بعد رفت تو. هاج و واج ایستاده بودم که یه اتوبوس دیگه اومد. برف داشت بیشتر می­ شد و می ­بایست زودتر راه می­ افتادم. ماشین رو روشن کردم و راه افتادم. پدرت رو دیدم که باز رفته بود و نشسته بود روی همون تخته سنگ.

زمستان هشتاد و سه

برای تهیه این کتاب ها به فروشگاه کتاب سایت مراجعه کنید

فروشگاه کتاب

مطالب مرتبط

39 دیدگاه‌

 1. 26 خرداد 1402
 2. 11 تیر 1402

  گردنـة آوج

  https://jenniferlouden.com

 3. 12 مرداد 1402

  گردنـة آوج

  https://churchstretton.co.uk

 4. 19 مرداد 1402
 5. 1 شهریور 1402

  گردنـة آوج

  https://potestas-essendi.com

 6. 22 شهریور 1402
 7. 27 شهریور 1402
 8. 4 مهر 1402
 9. 6 مهر 1402
 10. 16 مهر 1402
 11. 21 مهر 1402
 12. 22 مهر 1402

  گردنـة آوج

  https://houlberg.it/?p=13347

 13. 28 مهر 1402

  گردنـة آوج

  https://spurthy.in

 14. 11 آبان 1402

  گردنـة آوج

  http://bellx1.com

 15. 14 آبان 1402

  گردنـة آوج

  https://www.guardian-paws.de/

 16. 21 آبان 1402
 17. 30 آبان 1402
 18. 22 آذر 1402
 19. 3 بهمن 1402

  yasam ayavefe

  yasam ayavefe

 20. 9 اسفند 1402

  گردنـة آوج

  https://www.unele.es/?p=1084

 21. 11 اسفند 1402
 22. 19 اسفند 1402
 23. 28 اسفند 1402
 24. 28 اسفند 1402

  گردنـة آوج

  https://avti-online.com

 25. 5 فروردین 1403
 26. 10 فروردین 1403
 27. 13 فروردین 1403

  travesti.site

  travesti.site

 28. 17 فروردین 1403
 29. 30 فروردین 1403
 30. 10 اردیبهشت 1403

  vassycalvados.fr

  vassycalvados.fr

 31. 14 اردیبهشت 1403

  lugabet giriş

  lugabet giriş

 32. 14 اردیبهشت 1403

  betgross giriş

  betgross giriş

 33. 16 اردیبهشت 1403
 34. 28 اردیبهشت 1403
 35. 19 خرداد 1403
 36. 26 خرداد 1403
 37. 26 خرداد 1403

  گردنـة آوج

  http://provations.dk/floorplan/

 38. 26 خرداد 1403
 39. 26 خرداد 1403