کاتبی را پرسیدند لذت تو در چیست؟

گفت در انشاء و افشاء

                         ابوحیان توحیدی

چه کسی پشت مرا می خارد؟

 

کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من (ضرب المثل)

چه کسی پشت مرا می خارد؟  به چاپ دوم رسید.

کتاب چه کسی پشت مرا می خارد؟ (ساز و کار یک زندگی بایسته و شایسته) به قلم امیررضا بیگدلی که یک کتاب  منسجم با مضموم ضرب المثل (کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من) درخصوص تعرف اهداف شخصی و برنامه ریزی و مدیریت زندگی برای موفقیت و رسیدن به اهداف تعریف شده است که توسط نشر ترنگ برای نوبت دوم منتشر و راهی بازار شد.

نویسنده درباره کتاب می گوید: چه کسی پشت مرا می خارد؟ کتابی نیست که شما را باسواد کند، این کتاب چشم های شما را باز کرده و نگاهتان را به زندگی و جنبه های مختلف دقیق تر می کند. شما با خواندن این کتاب متوجه می شوید که در چه زمینه هایی از زندگی تان راه را به اشتباه رفته اید و به همین دلیل چقدر کار عقب افتاده و انجام نداده در زندگی خود دارید. اگر دوست دارید به کارهای عقب افتاده تان رسیدگی کنید و به زندگی تان سر و سامان بدهید یا اینکه هنوز در عنفوان جوانی هستید و دوست دارید زندگی تن را به خوبی پیش ببرید این کتاب را بخوانید.

هدف من از نوشتن این کتاب ارائه‌ي بسته اي ساده و قابل فهم برای برنامه ريزي شخصي جهت رسیدن به اهداف فردي بوده است. محتويات اين كتاب تا حد زیادی شامل مطالبي است كه در كتابهاي ديگر نيز وجود دارند، اما معتقدم آن هدفمندي و فرایند ارائه مطالب كه در اين كتاب لحاظ شده تا شما بتوانید در زمانی كوتاه، اشراف كاملي نسبت به فرایندهای هدفگذاری و مدیریت زندگی شخصی خود پیدا کنید، این کتاب را از کتابهای دیگری که در این زمینه وجود دارد، متمایز می کند. من سعی کرده ام آنچه را دیگران به صورت کامل آماده نکرده اند، در این کتاب، یکجا بیاورم.

خيلي ساده بگويم ما كل زندگي مان را خراب مي كنيم چون زمان بسيار كوتاهي را براي فكر كردن به همين زندگي اختصاص نمي دهيم. يا نمي دانيم كه بايد براي زندگي مان فكر كنيم و يا نمي دانيم كه براي زندگي مان بايد به چه چيزهايي فكر كنيم. اگر اينها را ياد بگيريم ديگر مي ماند خودمان كه بخواهيم زندگي بهتري داشته باشیم یا نه. من مي گويم هر كس به سادگي و با صرف كمي زمان مي تواند اين كار را بكند و گام هايي را بردارد كه به يك زندگي شایسته و بایسته ختم بشود. هدف من از نوشتن این کتاب همین است. اگر شما بخواهید یک زندگی شایسته و بایسته داشته باشید، ساز و کارهای آن در اینجا نشان داده شده است. همچون نور چراغی که پیش پای عابری را روشن کند.

دوست دارم این کتاب را بخوانید و تصمیم بگیرید تا به زندگی مطلوبتان برسید. آن وقت خواهید دید در يك دوره‌ی بسيار كوتاه چه تحولي اساسي در زندگي تان رخ خواهد.

فصل های این کتاب عبارتند از

فصل یکم: در اينجا چه خبر است؟

فصل دوم: من در اينجا چه ميكنم؟

فصل سوم: من چه كسي هستم؟

فصل چهارم: بلوغ

فصل پنجم: آينده چگونه شکل خواهد گرفت؟

فصل ششم: کار، شغل و حرفه

فصل هفتم: آموزش و يادگيري

فصل هشتم: سرمايهگذاري و ثروتاندوزي

فصل نهم: سبك زندگي

فصل دهم: بهداشت و سلامتي

فصل یازدهم: ورزش و تندرسي

فصل دوازدهم: تفريح و سرگرمی

فصل سیزدهم: تعاملات و ارتباطات

فصل چهاردهم: فعالیتهای خلاقانه

فصل پانزدهم: مدیریت

چه کسی پشت مرا می خارد (ساز و کار یک زندگی شایسته و بایسته) در 343 صفحه در قطع رقعی و به قیمت 70 هزار تومان توسط نشر ترنگ منتشر شده است.

این کتاب را از کتاب فروشی ها بخواهید

 

مطالب مرتبط