کاتبی را پرسیدند لذت تو در چیست؟

گفت در انشاء و افشاء

                         ابوحیان توحیدی

جایزه تیرگان

جایزه تیرگان

دریافت لوح تقدیر برای کسب رتبه دوم در بخش داستان کوتاه جشنواره تیرگان تورنتو در سال 2015 برای داستان «سفته باز» از مجموعه داستان دو کلمه مثل آدم حرف بزنیم

برای تهیه این کتاب ها به فروشگاه کتاب سایت مراجعه کنید

فروشگاه کتاب

مطالب مرتبط