کاتبی را پرسیدند لذت تو در چیست؟

گفت در انشاء و افشاء

                         ابوحیان توحیدی

جایزه آب

     

 

جایزه آب

کسب رتبه دوم در اولین جشنواره داستانی آب در اصفهان در سال 1398 برای داستان «ورود سگ به پارک ممنوع» از مجموعه داستان دو کلمه مثل آدم حرف بزنیم

برای تهیه این کتاب ها به فروشگاه کتاب سایت مراجعه کنید

فروشگاه کتاب

مطالب مرتبط