کاتبی را پرسیدند لذت تو در چیست؟

گفت در انشاء و افشاء

                         ابوحیان توحیدی

دسته: گفتگو

گفتگو با نشریه خردورز

گفتگو با خردورز معشوری: روز و وقت به خیر. سپاسا که با خردورز گفت‌و‌گو می‌کنید. هر آن چه فکر می‌کنید باید برای معرفی خودتان به خوانندگان مجله بگویید، بفرمایید تا پرسش‌ها را آغاز کنیم. بیگدلی: سلام...

نویسنده باید مهندسی کارش را بلد باشد

نویسنده باید مهندسی کارش را بلد باشد

نویسنده باید مهندسی کارش را بلد باشد امیررضا بیگدلی در گفت‌وگو با بامداد جنوب روزنامه بامداد جنوب، 19آذر 1397، وندیداد امین سوال: جناب بیگدلی، نخست بفرمایید که یک انسان را می توان صرفا از...

داستان خودم را می نویسم

داستان خودم را می نویسم

داستان خودم را می نویسم گفتگو با امیررضا بیگدلی، روزنامه فرهیختگان، سه شنبه، 16 در 1393، حسن محمودی «باز هم پيش من بياييد» داستانهاي كوتاه امیررضا بیگدلی به تازگي در نشر افكار منتشر شده...

نویسنده باید در روزمرگی های زندگی دنبال فرصت باشد

نویسنده باید در روزمرگی های زندگی دنبال فرصت باشد

نویسنده باید در روزمرگی های زندگی دنبال فرصت باشد   گپ و گفتی دوستانه با امیررضا بیگدلی روزنامه مردم نو، دوشنبه هشتم دی ماه 1393 ، صحرا رضایی سوال: اولین چیزی که نوشتید چه...