کاتبی را پرسیدند لذت تو در چیست؟

گفت در انشاء و افشاء

                         ابوحیان توحیدی

دسته: نقد و نظر

یک حبه ارتباط

یک حبه ارتباط جمع‌خوانی گروه ادبی آفرینش داستان  برای مجموعه داستان ما چهار نفر بودیم نوشته‌ی امیررضا بیگدلی ناهيد شمس اين مجموعه داستان را نشر ترنگ ‌روانه‌ي بازار کرده که شامل شش داستان کوتاه...

نقد و نظر

نقد و نظر

فهرست نقد و نظر در مورد داستان ها اگر جنگی هم نباشد مقاومت در برابر اقتدار جهان به مثابه یک پادگان در جستجوی زندگی استحاله واقعيت هاي بيروني به واقعيت هاي داستاني مردی سرگردان در زیر...

مردی سرگردان در زیر باران

مردی سرگردان در زیر باران

مردی سرگردان در زیر باران عالیه رضاییان مجموعه داستان«آن مرد در باران آمد» نوشته امیر رضا بیگدلی به تازگی از سوی نشر قصه روانه بازار شده است. این کتاب که دومین کار بیگدلی پس...

جهان به مثابه­ی پادگان

جهان به مثابه­ی پادگان

جهان به مثابه­ی پادگان رضا خندان مهابادی جهان به مثابه‌ی پادگان یادداشت رضا خندان مهابادی درباره اگر جنگی هم نباشد اگر جنگی هم نباشد چهارمین مجموعه داستان امیررضا بیگدلی است که با چند عکس...

مقاومت در برابر اقتدار

مقاومت در برابر اقتدار

مقاومت در برابر اقتدار مجتبی گلستانی مقاومت در برابر اقتدار درباره کتاب اگر جنگی هم نباشد درود به همه‌ی دوستان دوستان تک‌تک داستان‌ها را مرور کردند. و صحبت کردن درباره‌ی مجموعه‌ی داستان‌های کوتاه دشوار...

اگر جنگی هم نباشد

اگر جنگی هم نباشد

اگر جنگی هم نباشد مجتبی اسماعیل زاده نگاهی به مجموعه داستان اگر جنگی هم نباشد ، اثر امیر رضا بیگدلی ( اگر جنگی هم نباشد ) عنوان چهارمین مجموعه داستان امیر رضا بیگدلی است...