کاتبی را پرسیدند لذت تو در چیست؟

گفت در انشاء و افشاء

                         ابوحیان توحیدی

دسته: جوایز

جایزه آب

        جایزه آب کسب رتبه دوم در اولین جشنواره داستانی آب در اصفهان در سال 1398 برای داستان «ورود سگ به پارک ممنوع» از مجموعه داستان دو کلمه مثل آدم حرف...

جایزه تیرگان

جایزه تیرگان دریافت لوح تقدیر برای کسب رتبه دوم در بخش داستان کوتاه جشنواره تیرگان تورنتو در سال 2015 برای داستان «سفته باز» از مجموعه داستان دو کلمه مثل آدم حرف بزنیم

جایزی ادبی اصفهان

جایزه ادبی اصفهان دریافت لوح تقدیر برای کتاب آن مرد در باران آمد در سال 1383

جایزه صادق هدایت

جایزه صادق هدایت کسب تندیس صادق هدایت در سال 1382 برای داستان«حالا مگر چه می شود؟» از مجموعه داستان آن مرد در باران آمد