کاتبی را پرسیدند لذت تو در چیست؟

گفت در انشاء و افشاء

                         ابوحیان توحیدی

دسته: یدالله خان

همسر هفتم

همسر هفتم

همسر هفتم   فروردین ماه سال 1325 شمسی وقتی پارتیزان و فدائیان دربرابر فرقه دموکرات شکسته خورده و آنجا را تحویل فرقه دموکرات می­دهند هر کدام خسته و سرخورده از این نبرد به خانه...

همسر ششم

همسر ششم

همسر ششم همسر ششم پدربزرگم دختر دایی تنی­اش مریم قره­گوزلو بوده است. بچه­های خانواده او را دای قیزی یعنی دختر دایی هم صدا می­کردند. پدرش علی رضا خان سرتیپ و مادرش عزیز خانم بودند....