کاتبی را پرسیدند لذت تو در چیست؟

گفت در انشاء و افشاء

                         ابوحیان توحیدی

دسته: نقد و نظر

استحاله واقعيت هاي بيروني به واقعيت هاي داستاني

استحاله واقعيت هاي بيروني به واقعيت هاي داستاني

استحاله واقعيت هاي بيروني به واقعيت هاي داستاني محمود معتقدي استحاله واقعيت هاي بيروني به واقعيت هاي داستاني تاملي بر مجموعه داستان « باز هم پيش من بياييد»نوشته اميررضا بيگدلي بي گمان آنچه در...

در جستجوی زندگی

در جستجوی زندگی

در جستجوی زندگی یادداشت رضا عابد درباره گزیده داستان باز هم پیش من بیایید “بازهم پیش من بیایید” عنوان گزیده داستان­های امیررضا بیگدلی داستان­نویس است که در سال 93 توسط نشر افکار منتشر­شد. دبیر...

تصویر زن در داستان کوتاه ایران

تصویر زن در داستان کوتاه ایران

تصویر زن در داستان کوتاه ایران زهرا هادی و آریا یعقوب­زاده تصویر زن در داستان کوتاه ایران بررسی تصویر زن در داستان­های کوتاه نویسندگان ایران در ده سال اخیر 1378 تا 1388 زهرا هادی ...

نگاه خیس

نگاه خیس

نگاه خیس کامران سلیمان مقدم نگاه خیس يادداشت کامران سلیمانیان مقدم بر كتـاب آن مرد در بـاران آمـد. داستان از اين قرار است كه خواستگاه تمامي مقالات، يادداشت ها و نقدهايي كه بر اثار...

باز هم پیش من بیایید

باز هم پیش من بیایید

باز هم پیش من بیایید کاوه میرعباسی بازهم پیش من بیايید یادداشت کاوه میرعباسی در باره آن مرد در باران آمد «آن مرد در باران آمد» از نظر كیفى مجموعه داستانى است نامتجانس. از...

سلام آقای کارور

سلام آقای کارور

سلام آقای کارور   محمد رضا رستمی سلام آقاي کارور یادداشت محمدرضا رستمی درباره کتاب آن مرد در باران آمد ١- سايه آقاي کارور بلند است ، آنقدر بلند که حالا در خیلي جاها روي...