کاتبی را پرسیدند لذت تو در چیست؟

گفت در انشاء و افشاء

                         ابوحیان توحیدی

آموزش داستان نویسی

کارگاه مجازی صفر تا صد داستان نویسی خلاق، به صورت خصوصی در ده جلسه ­ی هفتگی به مبلغ ده میلیون تومان. در صورت تمایل بوسیله این فرم از طریق ایمیل پیام بفرستید: